GLOWUP MUUTTAA TEKEMISEN

GLOWUP – From being to doing

KOHTI ROHKEAMPIA JA VAIKUTTAVAMPIA TEKOJA 

GLOWUP-menetelmä tai -prosessi keskittyy yksilöihin. Se on kehittämismenetelmä, joka tukee yksilön kykyä ottaa paremmin vastuuta omista teoista työssä ja elämässä. Menetelmän tulokset näkyvät vaikuttavampana toimintana, rohkeampina päätöksinä, uusina verkostoina ja viestinnän kehittymisenä. GLOWUP-työskentely tukee kykyä toimia ryhmässä ja organisaatiossa avoimemmin ja tasapainoisemmin, omaa toimintaa aktiivisesti arvioiden.

GLOWUP soveltuu yksilöiden henkilökohtaisiin kehittämistarpeisiin sekä yritysten ja yhteisöjen kehittämiskokonaisuuksiin. Sen tuottamat muutokset ovat hyödyllisiä yksilöille itselleen, organisaatioiden menestymiselle sekä yritysten kasvulle. GLOWUP nopeuttaa muutosprosessia ja tekee siitä konkreettisempaa. Se käynnistää ja tukee muutoksen alkua turvallisesti, kehittää yksilöiden ja yhteisön tapaa rakentaa toimia ja viestiä. Menetelmä vahvistaa yksilön  kykyä ottaa vastuuta kehittämällä itsetuntemusta, se tuo voimavaroja sekä uusia konkreettisia työkaluja omien tekojen vaikuttavampaan suuntaamiseen.

GLOWUP-prosessin tarkoituksena ei ole kilvoitella “paremmista suorituksista” vaan laajemman näkökulman kautta auttaa rakentamaan vastuullisuutta omien mahdollisuuksien oivaltamisesta ja niiden käyttämisestä, itsensä ja yhteisönsä hyväksi.

GLOWUP työskentelyn osa-alueet

GLOWUP on ennen kaikkea prosessi ja kokonaisuus, joka koostuu useista eri teemoista, vaiheista ja työskentelymetodeista. GLOWUP-perusprosessiin kuuluvat

 1. OPASTUS. Yksilöllinen opastus/ohjaus GLOWUP-asiantuntijan kanssa: opastukset ja reflektiot
 2. OMA TEKEMINEN. Osallistujan oma työskentely arjessaan GLOWUP-kehyksen ja -työkalujen kanssa valitsemiensa teemojen parissa
 3. MATERIAALIT JA TYÖKALUT. GLOWUP menetelmämateriaalit: menetelmäkirja ja työkalukokonaisuus sekä kirjallisuusvinkit
 4. GLOWUP-RYHMÄ. Ohjatut ryhmäpäivät, jossa yhdessä työskentely tehostaa yksilöiden tekemistä ja yhteisen rakentumista
 5. KOHTAAMISET. Avoimet GLOWUP-foorumit ja -tilaisuudet

GLOWUP on

 • GLOWUP on mind set/mielenmalli, kokeiluja/tekoja, päätöksiä/rohkeutta,  jakamista/viestintää
 • GLOWUPin tavoitteena on tukea yksilöiden kykyä ottaa vastuuta omasta työstä, elämästä ja tulevaisuudesta. Menetelmällä kehitetään yksilön tekemisen tapoja, jotka edistävät mm. ammatillista kehittymistä, päätöksenteon malleja, toimivien verkostojen rakentamista tai oman viestinnän muotoilu
 • GLOWUPin tuloksena syntyy mm. rohkeita kokeiluja, vaikuttavampaa toimintaa työssä, rohkeampia päätöksiä elämässä, uusia verkostoja tekemisen tueksi ja henkilökohtaisen viestinnän kehitystä
 • GLOWUPia toteutetaan yksilöohjauksessa, lisäksi ryhmätyöskentely prosessin aikana tehostaa kehittymistä, tekemisen työkalut saavat yksilöt toimimaan arjessaan ja yhteisössä voi jakaa kokemuksiaan
 • GLOWUP soveltuu yksilöiden henkilökohtaisiin kehittämisen tarpeisiin sekä yritysten ja yhteisöjen kehittämiskokonaisuuksiin
 • GLOWUP ei ole sarja irrallisia luentoja ja työpajoja, mielikuvaharjoittelua ja itseopiskelua yksin, vaan se on prosessi, jossa osallistuja päättää itse työkaluistaan
 • GLOWUP ei keskity tiimiin tai systeemiin, mutta se ottaa nämä asiat huomioon
 • GLOWUP on yksilöllisiä harjoituksia ja rohkeita kokeiluja GLOWUP-ohjauksessa, asiantuntija- ja ryhmätukea sekä mahdollisuus osallistua yksilönä yhteisölliseen kehittymiseen/kehittämiseen. Se on myös toiminnallinen kehys kehittäjien työkalupakkiin
 • GLOWUP pitää kokea, ei vain lukea. Olet tervetullut mukaan GLOWUP-tekemiseen.