GLOWUP MUUTTAA TEKEMISEN

GLOWUP on

  • GLOWUP on mind set/mielenmalli, kokeiluja/tekoja, päätöksiä/rohkeutta,  jakamista/viestintää
  • GLOWUPin tavoitteena on tukea yksilöiden kykyä ottaa vastuuta omasta työstä, elämästä ja tulevaisuudesta. Menetelmällä kehitetään yksilön tekemisen tapoja, jotka edistävät mm. ammatillista kehittymistä, päätöksenteon malleja, toimivien verkostojen rakentamista tai oman viestinnän muotoilu
  • GLOWUPin tuloksena syntyy mm. rohkeita kokeiluja, vaikuttavampaa toimintaa työssä, rohkeampia päätöksiä elämässä, uusia verkostoja tekemisen tueksi ja henkilökohtaisen viestinnän kehitystä
  • GLOWUPia toteutetaan yksilöohjauksessa, lisäksi ryhmätyöskentely prosessin aikana tehostaa kehittymistä, tekemisen työkalut saavat yksilöt toimimaan arjessaan ja yhteisössä voi jakaa kokemuksiaan
  • GLOWUP soveltuu yksilöiden henkilökohtaisiin kehittämisen tarpeisiin sekä yritysten ja yhteisöjen kehittämiskokonaisuuksiin
  • GLOWUP ei ole sarja irrallisia luentoja ja työpajoja, mielikuvaharjoittelua ja itseopiskelua yksin, vaan se on prosessi, jossa osallistuja päättää itse työkaluistaan
  • GLOWUP ei keskity tiimiin tai systeemiin, mutta se ottaa nämä asiat huomioon
  • GLOWUP on yksilöllisiä harjoituksia ja rohkeita kokeiluja GLOWUP-ohjauksessa, asiantuntija- ja ryhmätukea sekä mahdollisuus osallistua yksilönä yhteisölliseen kehittymiseen/kehittämiseen. Se on myös toiminnallinen kehys kehittäjien työkalupakkiin
  • GLOWUP pitää kokea, ei vain lukea. Kiitos kuin luit tähän asti, kutsumme sinut mukaan GLOWUP-tekemiseen.