Keskusteluja on monenlaisia. Tässä kirjoituksessa käsittelen niitä keskusteluja, joita kutsutaan myös nimellä ”crucial conversations – ratkaisevat keskustelut”. Kysyn itseltäni onko mahdollista edes kuvitella että ratkaisevat keskustelut voisivat olla keveitä? Myönnän että eivät, mutta väitän että ne voivat olla keveämpiä.

GLOWUP-DIALOGUE keskustelukehys voi tukea keskustelun keveyttä ja etenemistä vaikuttavampaan ja tulokselliseen suuntaan. Kehys on hyvin yksinkertainen, sillä on helppo parantaa ratkaisevien keskustelujensa kulkua. Sillä on helppo parantaa myös keskustelukumppanin käsitystä siitä miten yhdessä on mahdollista edetä.

Useiden kokemusten ja tutkimusten mukaan taitavat keskustelijat saavat usein myös eniten aikaan ja pystyvät edistämään omia ja yhteisiä tavoitteita parhaiten. Hyvän keskustelun tuloksena syntyy myös jaettuja merkityksiä jotka ovatkin edellytys konkreettisen tekemisen käynnistymiseksi.

GLOWUP-DIALOGUE keskustelukehys ei pysähdy tarkastelemaan keskustelun ongelmakohtia tai ” vuorovaikutuksen peliä” vaan auttaa itseäsi etenemään kohti yhteistä tekemistä AWAKENING, FINDING, BUILDING, SHARING ajattelulla. Voit esimerkiksi yksinkertaisesti kysyä  miten itse toimin tässä keskustelussa, millainen tilanne meillä on keskustelussa juuri tällä hetkellä, mitä johtopäätöksiä voisimme rakentaa yhdessä, millaisia tuloksia haluamme kertoa tästä keskustelusta ja kenelle?

Voit siedättää ja keventää ratkaisevia keskustelujasi, parantaa vaikuttavuuttasi ja tulla rohkeammaksi kehittämällä keskustelukehystäsi. Kokeile uutta kehystä, kerää palautetta ja totea.

– Tuuli Kirsikka –

Lisälähde: GLOWUP-METODIT www.glowup.fi  tai  esimerkkejä keskustelun kehittämisestä mm. Crucial Conversations: Tools for Talking when Stakes are High  Patterson, Grenny, McMillan & Switzler 2002

Comments are closed.