GLOWUP MUUTTAA TEKEMISEN

GLOWUP-teemat ja vaiheet

GLOWUP-menetelmä ja -prosessi perustuu neljän teeman ja vaiheen kokonaisuuteen. Jokaisessa GLOWUP-vaiheessa kokeilet jotakin sinulle uutta tekemisen muotoa. GLOWUP-tekeminen perustuu aina omaan tilanteeseesi ja juuri sinulle tärkeiden elämän ja työelämän teemoihin. GLOWUP-matkalla tutkimasi asiat voivat olla ajankohtaisia tai pidempään mukanasi kulkeneita. Tekemisen tarkastelu keskittyy kuitenkin nykyhetkeen.

GLOWUP-vaiheiden ja teemojen kehällä on mahdollista “kulkea” yksi teema kerrallaan yhteen osakokonaisuuteen keskittyen. Yhtälailla voi tarkastella ja kokeilla eri osa-alueiden ja teemojen kysymyksiä ja työkaluja toisiinsa limittyen ja suuntaa vaihtaen. Oman GLOWUP-matkan suunnitelma muotoutuu omanlaiseksi kullekin osallistujalle.

GLOWUP-menetelmä yhdistää psykologisia, viestinnällisiä, toiminnallisia ja filosofisia näkökulmia ja suuntauksia. Kokonaisvaltaisuus on GLOWUP-menetelmän tavoitteena ja tarkoituksena toteutuksissa. Osallistujien on mahdollista valita itseään kiinnostava ja tukeva näkökulma omaan työskentelyynsä – ja vaihtaa sitä oman tarpeensa mukaan.

GLOWUP-kehä

AWAKENING – herääminen on ensimmäinen vaihe, jossa pysähdyt hetkeksi, herättelet itsesi ja antaudut GLOWUP-matkalle, jossa lähdet rakentamaan uutta tapaa toimia arjessa, työelämässä ja elämässä. Heräämisen vaiheessa kysyt: miten toimin nyt?

FINDING – löytäminen on toinen vaihe, jossa kuljet eteenpäin, vastaanotat, kysyt – kuuntelet ympäristöäsi ja itseäsi yhä tarkemmin löytääksesi asioita, jotka saavat sinut toimimaan kuten toimit. Löytämisen vaiheessa kysyt: mikä saa minut toimimaan kuten toimin?

BUILDING – suuntaaminen on kolmas vaihe, jossa kokeilet, testaat ja rakennat uutta toimintaasi. Kokeileminen tapahtuu normaalissa arjessasi, löydät itsellesi sopivia uusia tapoja tekemiseen.

SHARING – vahvistaminen on neljäs vaihe, jossa painopiste on jakamisella ja kertomisella. Teet, jaat, viestit ja saat vahvistusta niihin asioihin joihin voit sitoutua uudessa tekemisessäsi. Voit ottaa käyttöön uuden tavan sanoittaa tekemistäsi ja tavoitteitasi, voit kutsua muita mukaan omaan uuteen tarinaasi.

Kahden ensimmäisen vaiheen voi ajatella olevan BEING – olemisen vaiheita ja kaksi viimeistä DOING – tekemisen vaiheita. Uudenlainen oleminen ja tekeminen kirkastuvat osallistujille oman tekemisen teemojensa mukaan. Kaikki neljä vaihetta vievät sinua uusien valintojen ja tekojen suuntaan.

GLOWUP-työkalut ohjaavat sinua matkalla tutkimaan, kokeilemaan, testaamaan ja rakentamaan. Voit valita jokaisessa vaiheessa itsellesi sopivat menetelmät ja työkalut etenemiseen. GLOWUP-opastus/ohjaus tukee tekemistäsi matkalla.