GLOWUP MUUTTAA TEKEMISEN

GLOWUP – From being to doing

KOHTI ROHKEAMPIA JA VAIKUTTAVAMPIA TEKOJA 

GLOWUP keskittyy yksilöihin. Se on kehittämismenetelmä, joka tukee yksilön kykyä ottaa paremmin vastuuta omista teoista työssä ja elämässä. Menetelmän tulokset näkyvät vaikuttavampana toimintana, rohkeampina päätöksinä, uusina verkostoina ja viestinnän kehittymisenä. GLOWUP työskentely tukee kykyä toimia ryhmässä ja organisaatiossa avoimemmin ja tasapainoisemmin, omaa toimintaa aktiivisesti arvioiden.

GLOWUP soveltuu yksilöiden henkilökohtaisiin kehittämistarpeisiin sekä yritysten ja yhteisöjen kehittämiskokonaisuuksiin. Sen tuottamat muutokset ovat hyödyllisiä yksilöille itselleen, organisaatioiden menestymiselle sekä yritysten kasvulle. GLOWUP nopeuttaa muutosprosessia ja tekee siitä konkreettisempaa. Se käynnistää ja tukee muutoksen alkua turvallisesti, kehittää yksilöiden ja yhteisön tapaa rakentaa toimia ja viestiä. Menetelmä vahvistaa yksilön  kykyä ottaa vastuuta kehittämällä itsetuntemusta, se tuo voimavaroja sekä uusia konkreettisia työkaluja omien tekojen vaikuttavampaan suuntaamiseen.

GLOWUP vaiheet

  1. AWAKENING – herääminen on ensimmäinen vaihe, jossa pysähdyt hetkeksi, herättelet itsesi ja antaudut GLOWUP-matkalle, jossa lähdet rakentamaan uutta tapaa toimia arjessa, työelämässä ja elämässä. Heräämisen vaiheessa kysyt: miten toimin nyt?
  2. FINDING – löytäminen on toinen vaihe, jossa kuljet eteenpäin, vastaanotat, kysyt – kuuntelet ympäristöäsi ja itseäsi yhä tarkemmin löytääksesi asioita, jotka saavat sinut toimimaan kuten toimit. Löytämisen vaiheessa kysyt: mikä saa minut toimimaan kuten toimin?
  3. BUILDING – suuntaaminen on kolmas vaihe, jossa kokeilet, testaat ja rakennat uutta toimintaasi. Kokeileminen tapahtuu normaalissa arjessasi, löydät itsellesi sopivia uusia tapoja tekemiseen.
  4. SHARING – vahvistaminen on neljäs vaihe, jossa painopiste on jakamisella ja kertomisella. Teet, jaat, viestit ja saat vahvistusta niihin asioihin joihin voit sitoutua uudessa tekemisessäsi. Voit ottaa käyttöön uuden tavan sanoittaa tekemistäsi ja tavoitteitasi, voit kutsua muita mukaan omaan uuteen tarinaasi.

Jokaisessa GLOWUP vaiheessa kokeilet jotakin sinulle uutta tekemisen muotoa. GLOWUP tekeminen perustuu omaan tilanteeseesi ja sinulle tärkeiden elämän ja työelämän teemoihin. GLOWUP matkalla tutkimasi asiat voivat olla ajankohtaisia tai jo pidempään mukanasi kulkeneita.

Kahden ensimmäisen vaiheen voi ajatella olevan BEING – olemisen vaiheita ja kaksi viimeistä DOING – tekemisen vaiheita. Polun neljä vaihetta vievät sinua tekojen suuntaan.

GLOWUP-TYÖKALUT ohjaavat sinua matkalla tutkimaan, kokeilemaan, testaamaan ja rakentamaan. Voit valita jokaisessa vaiheessa itsellesi sopivat menetelmät ja työkalut etenemiseen. GLOWUP-OHJAUS tukee tekemistäsi matkalla.

 

GLOWUP tekemisen perusta on yksinkertainen neljän vaiheen polku.