YKSILÖLLISYYS - LUOTTAMUS - JAKAMINEN - OMAT PÄÄTÖKSET

GLOWUP missio, visio ja arvot rakentuvat yhteisössä

GLOWUP-matkan kulkijat ovat rakentaneet sen missiota ja visiota. Arvostamme jokaisen kulkijan kanssa jaettua matkaa ja GLOWUPin periaatteita syntyy yhteisistä kokemuksista ja palautteista käsin.

GLOWUPin tehtävä juuri nyt on tukea yksilöiden kykyä ja mahdollisuuksia ottaa vastuuta ja rohkeita askeleita omassa elämässään ja työelämässään kohti vaikuttavampia tekoja ja parempia tuloksia.

GLOWUPin tavoitteena on rakentaa kasvavaa tekemismallia, kehittyvää yhteisöä toimivan ja tekevän yhteiskunnan suuntaan.

GLOWUP lisää vastuullisuutta itsestä ja mahdollisuuksiensa käyttämisestä.

GLOWUPIA ohjaavat arvot ovat

Yksilöllisyys
Luottamus
Jakaminen
Omat päätökset
Uteliaisuus